Home > Over ons

Over ons

We zijn een jonge maar dynamische groep van ergotherapeuten die via ervaring, interesse en expertise fundamenteel en toegepast onderzoek voeren naar het gebruik, de definitie, de operationalisering en de toepassing van ‘participatie’ in de gezondheids- en de welzijnssector.

Onze missie is om het begrip participatie helder te krijgen zodat dit toepasbaar wordt in diverse doelgroepen en sectoren van de gezondheids- en de welzijnssector. We starten hierbij vanuit de visie dat participatie in de maatschappij is een fundamenteel recht is van elke burger. Het terug mogelijk maken van een optimale participatie is een drijfveer om hierover onderzoek te voeren. We richten ons hierbij op alle leeftijdscategorieën en diverse doelroepen.

Het Team

Dominique Van de Velde

Prof. Dr. Dominique Van de Velde is de onderzoeksleider en promoveerde op het concept van participatie. Hij studeerde in het Karolinska institutet in Stockholm Zweden en behaalde een doctoraat in de gezondheidswetenschappen aan UGent. Hij is voltijds aangesteld (tenure track) aan UGent in de vakgroep revalidatiewetenschappen, opleiding ergotherapie. Hij is gastprofessor in de faculteit bewegingswetenschappen aan KU Leuven en onderzoeker/lesgever aan de Arteveldehogeschool. De focus van zijn onderzoek ligt op participatie zoals het wordt gedefinieerd door de WHO in de International Classification of functioning disability and Health. Hij specialiseerde zich in het definiëren en het meten van participatie bij volwassenen.

Hij legde de basis voor een verder uitrol van onderzoek en opleiding omtrent het begrip.

Orcid: 0000-0001-6982-1075 publicaties: https://biblio.ugent.be/person/F8A4C51C-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4

Stijn De Baets

Drs Stijn De Baets is ergotherapeut. Zijn onderzoeksonderwerp betreft het in kaart brengen van de participatie bij personen met het ‘Ehlers-Danlos’ Syndroom. Hierin wordt de focus gelegd op verschillende participatiegebieden. Als eerste element is er de arbeidsparticipatie, met de “Functional Capacity Evaluation” als speerpunt; tevens wordt er aandacht besteed aan de maatschappelijke participatie van personen met een chronische aandoening. Hij studeerde eveneens een Master in het Management en beleid van de Gezondheidszorg. Naast zijn betrekking aan de Universiteit Gent, is hij ook docent en onderzoeker in de bacheloropleiding Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool, actief binnen verschillende internationale projecten.

Orcid: publicaties: https://biblio.ugent.be/person/802000566474

Marieke Coussens

Dra Marieke Coussens genoot een master opleiding ergotherapie aan de Universiteit of Alberta in Canada. Ze focust zich in haar doctoraatsonderzoek op het definiëren, meten en implementeren van participatie thuis, op school en in de ruimere gemeenschap bij jonge kinderen met ADHD en/of DCD en/of ASS. Ze is momenteel halftijds werkzaam aan de opleiding ergotherapie aan de Arteveldehogeschool. Daarnaast heeft ze een privé praktijk waarbij ze vooral jonge kinderen begeleidt. Dit geeft haar de mogelijkheden om zowel theorie als praktijk te combineren.

Maaike Van Assche

Maaike Van Assche is maste in de ergotherapeutische wetenschap en wetenschappelijk medewerker in een internationaal project rond robotica bij ouderen met beginnende geheugenproblematiek. Samen met onderzoekspartners uit Oostenrijk en Roemenië gaat ze na welk effect zorgrobot James heeft in het dagelijks leven van thuiswonende ouderen. Er zal onderzocht worden of hij effectief ingezet kan worden om deze doelgroep te motiveren en te stimuleren op verschillende gebieden. Ook bij ouderen is het namelijk belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan participatie, wat vaak gepaard gaat met de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met maximaal behoud van fysieke en cognitieve mogelijkheden.

Ellen Cruyt

Ellen Cruyt is afgestudeerd als master in de ergotherapeutische wetenschap en startte een doctoraatsonderzoek in de biologie en neurofysiologie van betekenisvolle activiteiten bij chronische patiënten. Ze volgde de bacheloropleiding in de Howest Kortrijk en deed een buitenlandse stage in India bij kinderen met fysieke en cognitieve beperkingen. Tevens deed ze daar onderzoek naar de participatie van Dahlit-vrouwen in een project over menstruele hygiëne. Haar masterproef sloot aan bij het onderzoek van Stijn De Baets waarin ze de participatiegraad van mensen met het ‘Ehlers-Danlos’ Syndroom vergeleek met een gezonde controlegroep en met Fibromyalgie. Na haar masteropleiding deed ze 3 maanden vrijwilligerswerk in Curaçao waarbij ze dolfijnentherapie gaf bij kinderen met verschillende beperkingen. 

Dagje Boeykens

Dagje Boeykens is bachelor in de ergotherapie en master in de gezondheidsvoorlichting- en bevordering. De focus van haar doctoraatsonderzoek ligt op de implementatie van doelgerichte zorg in de eerstelijn met specifieke aandacht voor de persoon met een chronische zorg- en ondersteuningsnood. Ze richt zich hierbij naar het opstellen van een uniforme definitie, de implementatie van doelgerichte zorg in de praktijk en de evaluatie ervan. Participatie en aandacht voor de wensen en doelen van de persoon met een chronische zorg- en ondersteuningsnood spelen hierbij een belangrijke rol.